11. 12. 2008

Demokracia v Kanade

Minulý týždeň vo štvrtok, kanadský predseda vlády Stephen Harper pozastavil fungovanie kanadského parlamentu, aby sa vyhol odvolaniu svojej vlády zo strany koalície troch opozičných strán (Liberáli, NDP a Bloc Quebecois), ktoré majú v parlamente väčšinu. Blok troch strán sa rozhodol zbaviť Harpera funkcie kvôli jeho nevôli prijať stimulový balíček, ktorý mal zminimalizovať dôsledky finančnej krízy na Kanadu. Okrem toho nesúhlasili s jeho návrhmi "zrušiť dotácie pre politické strany, zaviesť trojročný zákaz práva na štrajk štátnych úradníkov a obmedziť možnosť žien žalovať pred súdom za rovnosť." V Harperovej snahe zabrániť odvolaniu mu vypomohla generálna guvernérka Kanady Michaelle Jean využitím jej ústavnej právomoci pozastaviť výkon legislatívy na sedem týždňov.

Harper je pravicový konzervatívny ideológ, ktorý zastával funckiu prezidenta Národnej občianskej koalície (National Citizens Coalition, NCC), ktorá je konzervatívnym think-tankom a tzv. advocacy group. Organizácia je proti štátnej zdravotnej starostlivosti a podporuje privatizáciu a znižovanie daní. Má 40.000 členov, ich mená však nie sú zverejňované. Moto organizácie je "viac slobody a menej vlády."

Predseda vlády je oddaný stúpenec Georga Busha a amerických vojen v Afganistane a v Iraku. Množstvo jeho kritikov ho obviňuje z toho, že je neokonzervatívec napojený na Radu pre zahraničné vzťahy (Council on Foreign Relations, CFR) a Bilderberg Group. Trvdí sa, že je zástanca návrhu na vytvorenie Severoamerickej únie, elitistického plánu ukončenia suverenity Spojených štátov zlúčením troch štátov, Kanady, USA a Mexika do jedného superštátu. Tento plán sa zhoduje s Harperovou neotrasiteľnou podporou voľného obchodu.

Harperove vzťahy s extrémistickými organizáciami možu na prvý pohľad znieť ako pritiahnuté za vlasy, ale to iba kým si človek pozrie video jeho vystúpenia v kanadskom parlamente pred vojnou v Iraku. Vystúpenie, ktoré absolvoval na druhej strane sveta aj vtedajší austrálsky premiér John Howard vo svojom parlamente. Ich prejavy sú identické - slovo za slovom -, čo naznačuje, že museli byť napísané treťou stranou niekde hlboko v útrobách Pentagonu alebo blízkeho think-tanku. Videozáznam definitívne zbavuje diváka akejkoľvej ilúzie o tom, že Karzai, Abbas a Siniora sú jediné bábky pracujúce pre Washington. Môžete si ho pozrieť priamo tu:Harper je taktiež dôverným spojencom Izraela a obraňoval izraelskú 31-dňovú inváziu Libanonu (2006), ktorá zabila viac ako 1.300 libanonských civilistov, ktorí utekali na juh aby sa zachránili pred izraelským bombardovaním. Podľa Wikipédie "konferencia prezidentov hlavných amerických židovských organizácii ocenila Stephena Harpera za jeho podporu Izraela inauguračnou Cenou medzinárodného vodcovstva (International Leadership Award)." Cena mu bola odovzdaná ako vyjadrenie vďaky za "odvážne postoje" Kanady, keď sa krajina rozhodla bojkotovať protirasistickú konferenciu Durban 2. (Preložené zo stránky GlobalResearch.ca)

Komentár: Znovu vidíme, ako sa dajú jednoducho a bez veľkého verejného rozruchu narušiť samotné základy demokratického štátu. Svetové média sú rovnako ako všetky slobodu milujúce a demokraciu obraňujúce mimovládne organizácie absolútne ticho. Ak sa vláda Stephena Harpera týmto spôsobom snaží vyhýbať legitímnemu vysloveniu nedôvery zo strany opozície, tak svoju funkciu vykonáva jednoducho ilegálne a mala by byť nielen odstránená, ale aj obžalovaná - spolu s generálnou guvernérkou Kanady, ktorá machinácie tohto typu otvorene podporuje. Okrem toho je aj veľmi prekvapujúce, že ústava demokratickej krajiny vôbec povoľuje pozastavenie činnosti legislatívy bez udania nejakých vážnejších dôvodov.

Žiadne komentáre: