17. 12. 2008

Skutočná demokracia

Na Slovensku verejnosť spolu s médiami nadšene vítali zavedenie nových cestovných pasov s biometrickými údajmi. Pripomeniem, že od 15. januára 2008 sa u nás vydávaju už len pasy s biometrickým údajom, tzv. digitálnou mapou tváre. Druhý biometrický údaj, odtlačok prsta, bude podľa Ministerstva vnútra SR zavedený najneskôr do 29. júna 2009. Kým na Slovensku takýmto závažným zásahom do súkromia a ochrany osobných údajov veselo tlieskame, vo Švajčiarsku to páni z vládnucej elity nemajú až také ľahké.

Dôvodom je fakt, je vo Švajčiarsku funguje taká čudná vec, ktorá sa nazýva priama demokracia, a to oveľa rozsiahlejšie ako napr. na Slovensku, alebo v iných krajinách. Švajčiari majú silný inštitút referenda, ktorý im umožňuje aktívne zasahovať do rozhodovania na spolkovej, krajskej (kantónovej) a obecnej úrovni. Prostredníctvom tzv. fakultatívneho referenda (z iniciatívy občanov) majú okrem iného možnosť odmietnuť takmer akékoľvek rozhodnutie (zákon, uznesenie ... atď.) svojej Národnej rady (legislatíva) alebo Spolkovej rady (exekutíva).

Fakultatívne referendum máme aj na Slovensku. S našimi 5.4 miliónmi občanov nám však treba zozbierať celkovo 350.000 platných podpisov, aby sa referendum vôbec mohlo uskutočniť. Vo Švajčiarsku (7.5 miliónov občanov) stačí 50.000 platných podpisov. Toto je inak veľmi efektívny spôsob, akým sa na jednej strane zachová akási demokratická ilúzia možnosti vykonania referenda, na druhej strane sa však prakticky znemožní jeho uskutočnenie kvôli príliš vysoko nasadenej latke potrebných podpisov.

Ale späť k téme: Švajčiarská spolková rada (vláda) v prvej polovici roku 2008 rozhodla, že od 1.3. 2010 budú musieť byť vybavené všetky osobné a cestovné doklady, teda občianske preukazy a pasy, biometrickými údajmi (nasnímaná tvár, odtlačok prsta) a aj tzv. RFID-čipom, ktorý je v podstate posledným krokom smerom k tzv. "priezračnému človekovi". Umožnuje totiž lokalizáciu osôb a ukladanie akýchkoľvek osobných údajov, bez toho aby daný človek o tom musel vedieť. Dodatočne chce vláda uskladňovať všetky takto získané údaje v centrálnej spolkovej databáze, ktorá bude sprístupnená zahraničným úradom a dokonca aj súkromným, napr. leteckým spoločnostiam.

Skupina švajčiarov, ktorá s týmto krokom nesúhlasí, sa dala koncom júla 2008 dokopy, a sformovala "Nadstranícky výbor proti biometrickým švajčiarskym pasom a identifikačným preukazom". Cieľom bolo ziniciovať referendum, v ktorom sa ľudia vyslovia proti rozhodnutiu vlády. Na zozbieranie potrebných 50.000 podpisov je zákonom stanovený limit 100 dní. Po uplynutí 100 dní (2. októbra 2008) zaregistrovala švajčiarska Spolková kancelária celkovo 64.063 podpisov. Podpisová akcia bola podporovaná množstvom politických a mládežníckych organizácii. Po preverení údajov sa vyhlásilo za platných 63.733 podpisov, čím bola podmienka na zvolanie referenda splnená. Dátum konania referenda sa ustanovil na 17. mája 2009. Švajčiari budú mať v dôležitej otázke biometrických údajov teda možnosť slobodnej voľby.

Všetci obyvatelia ostatných, tzv. demokratických krajín, môžu Švajčiarsku závidieť. Naši politici, a rovnako aj všetci ostatní, by sa vedeli len veľmi ťažko vysporiadať s tým, že by občania mali efektívnu možnosť vyjadrovať svoj nesúhlas s ich rozhodnutiami, prípadne ich dokonca úplne zrušiť. "Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo". Krásne to naformulovali v tej ústave, rovno za nás aj rozhodli, komu budeme delegovať tú našu moc. Skutočnej demokracie sa politici boja ako čert svätenej vody. A preto budeme na Slovensku určite onedlho jasať aj nad zakomponovaním RFID-čipov a biometrických údajov do našich občianskych preukazov. A potom rovno pod kožu. Všetko samozrejme z dôvodu bezpečnosti.

Update: V súvislosti s RFID-technológiou odporúčam prečítať obsiahly a veľmi informatívny článok Toma Burghhadta zo stránky GlobalResearch. Kolegovia z EuropskeNarody.info ho preložili do slovenčiny - dostupný je tu.

Žiadne komentáre: