12. 3. 2009

Peniaze bez úrokov a inflácie

Jeden čitateľ ma prednedávnom upozornil na stránku Paradigma.sk, ktorá sa podľa vlastného opisu venuje knihám, "ktoré pomáhajú meniť svet." Nachádza sa na nej mnoho článkov a prekladov zahraničnej literatúry, ktorá sa zaoberá okrem iného aj súčasnou ekonómiou a peňažným systémom. Konkrétne mi bol daný do pozornosti slovenský preklad knihy "Interest and Inflation Free Money" ("Peniaze bez úrokov a inflácie") od nemeckej autorky Margrit Kennedyovej. Text knihy sa nachádza na stránkach Paradigma.sk v elektronickej podobe a je rozdelený do troch častí.

Úryvok

"Táto kniha analyzuje spôsob fungovania peňazí, odhaľuje dôvod ustavičnej zmeny jednej z najdôležitejších mier a vysvetľuje, prečo peniaze nielen "hýbu svetom", ale zároveň ho aj ruinujú. Obrovská zadlženosť krajín Tretieho sveta, nezamestnanosť, degradácia životného prostredia, nahromadenie zbrojného arzenálu a pribúdanie jadrových elektrární súvisia s mechanizmom, ktorý udržiava peniaze v obehu: s úrokmi a s úrokmi z úrokov. Toto je, povedané slovami historika ekonómie Johna L. Kinga, "neviditeľný zhubný mechanizmus" pôsobiaci vo všetkých takzvaných ekonomikách voľného trhu."

Žiadne komentáre: